☰ Menu Search
(0)
  
0 VNĐ

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Copenhagen Delights luôn tuân thủ nghiêm túc các điều luật quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong lao động. Chúng tôi cam đoan rằng sự phát triển của doanh nghiệp góp phần làm nên sự phát triển của xã hội và sự tiến bộ, phát triển của kinh tế. Chúng tôi cũng tôn trọng quyền tự do chọn lựa việc làm, cấm phân biệt đối xử trong lao động, từ chối khai thác lao động trẻ em, quyền tự do liên kết và thỏa ước lao động tập thể cũng như đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh.

Có trụ sở chính ở Hà Nội, chúng tôi sử dụng các loại vật liệu được sản xuất trong thành phố và các tỉnh lân cận. Hàng ngày chúng tôi đều có mặt tại công xưởng may, tức là chúng tôi giám sát quá trình sản xuất thành phẩm một cách kỹ lưỡng. Chúng tôi không phó mặc hoàn toàn cho các nhà cung cấp ở phía bên kia trái đất.