☰ Menu Tìm Kiếm
(0)  0 VNĐ

CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ

Tại Copenhagen Delights bạn có quyền đổi hoặc hoàn trả hàng trong vòng 14 ngày tính từ ngày nhận hàng. Xin vui lòng đọc hướng dẫn dưới đây, điền hoàn chỉnh giấy hoàn trả và gửi kèm với hàng trả lại.

Lý do trả hàng

a. Hàng lỗi/đóng gói nhầm.
Vui lòng đánh dấu lý do trên mẫu đơn, trong trường hợp hàng lỗi xin nêu rõ bạn muốn đổi hay hoàn tiền. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn sản phẩm khác miễn phí.


b. Tôi đổi ý không mua nữa.

Trong trường hợp bạn muốn trả lại hàng do đã đổi ý, vui lòng nêu rõ trong mẫu hoàn trả. Chi phí trả hàng sẽ không được hoàn lại. Phí vận chuyển cho đơn đặt hàng ban đầu sẽ được khấu trừ vào hoàn phí của bạn.


Hoàn trả hàng

a. Mua hàng tại nhà:

Trong trường hợp bạn mua sản phẩm qua sự kiện mua hàng tại nhà, vui lòng gửi lại bằng đường bưu điện cho người đại diện quản lý sự kiện đó.

b. Đặt hàng qua thư.

Trong trường hợp bạn đặt hàng qua bưu điện, vui lòng gửi lại bằng đường bưu điện cho người đại nhận đơn hàng của bạn

c. Mua hàng qua mạng

Trong trường hợp bạn đặt hàng qua cửa hàng trực tuyến, thì bạn chỉ có thể trả lại qua người nhận hàng do chúng tôi chỉ định.Phí trả hàng là 10$ sẽ được trừ vào giá tiền của sản phẩm trả lại.

Vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng để sắp xếp ngày trả hàng.

Hàng được trả lại phải được gửi về

CTTNHH Copenhagen Delights

55 Xuân Diệu, Tây Hồ

1000 Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +844 3718 4395


Tình trạng hàng trả lại.

Hàng được trả lại phải còn mới (chưa dùng/mặc hay giặt lần nào) và được gửi lại nguyên trạng lúc đóng gói (còn mác,v..v…). Mọi sản phẩm đều sẽ được kiểm tra khi hoàn trả. Bạn cần có trách nhiệm với hàng hoàn trả cho đến khi chúng về lại kho của chúng tôi.

 

Hoàn tiền.
Tiền sẽ được gửi lại vào tài khoản đã sử dụng lúc đặt mua ban đầu. Vui lòng chờ 

tiền hoàn lại được xác nhận trong tài khoản của bạn trong vòng 2-30 ngày. Thời gian hoàn tiền phụ thuộc phần lớn vào đơn vị cấp thẻ .


Nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp, xin vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng.