☰ Menu Tìm Kiếm
(0)  0 VNĐ

CHÍNH SÁCH ĐỔI HÀNG

Tại Copenhagen Delights bạn có quyền đổi hàng trong vòng 14 ngày tính từ ngày nhận hàng. Vui lòng đọc hướng dẫn dưới đây, điền hoàn chỉnh mẫu hoàn trả và gửi kèm với hàng muốn trả lại.

Vui lòng nêu rõ màu sắc hoặc kích thước mong muốn trong giấy hoàn trả. Chúng tôi sẽ đổi màu hoặc cỡ khác và gửi cho bạn miên phí.Nếu màu hay kích thước bạn muốn không còn hàng, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền sản phẩm cho bạn, nhưng không bao gồm phí gửi trả.

2.  Returning of goods.

A. Home Shopping.

In case you have placed your order at a Home Shopping event, please return the article(s) by national post to the Ambassador in charge of the event.

B. Mail Order.

In case you have placed your order through Mail Order, please return the article(s) by national post to the Ambassador receiving your order.

C. Online shop.

In case you have placed your order through our online shop, goods can only be returned by our nominated forwarder. A return shipping fee of USD 10 will be deducted from the value of the returned merchandize. Please contact our Customer Service to arrange pick up. Returned goods must be shipped to:

Copenhagen Delights Co., Ltd
55 Xuan Dieu Street, Tay Ho
10000 Hanoi, Vietnam
Tel: +844 3718 4395

3.Tình trạng hàng trả lại.

Hàng được trả lại phải còn mới (chưa dùng,mặc hay giặt lần nào) và được gửi lại nguyên trạng lúc đóng gói (còn mác,v..v…). Mọi sản phẩm đều sẽ được kiểm tra khi hoàn trả. Bạn cần có trách nhiệm với hàng hoàn trả cho đến khi chúng trở về kho chúng tôi.

4.Hoàn tiền.
Tiền sẽ được gửi lại vào tài khoản đã sử dụng lúc đặt mua ban đầu. Vui lòng chờ tiền hoàn lại được xác nhận trong tài khoản của bạn trong vòng 2-30 ngày. Thời gian hoàn tiền phụ thuộc phần lớn vào đơn vị cấp thẻ .

Nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp, vui lòng liên hệ Chăm sóc khách hàng.