☰ Menu Tìm Kiếm
(0)  0 VNĐ

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP

Trụ sở chính của chúng tôi ở Hà Nội. Mọi vật liệu sử dụng đều được sản xuất trong thành phố và các tỉnh lân cận.

Hàng ngày chúng tôi đều có mặt tại công xưởng may, tức là chúng tôi hoàn toàn giám sát quá trình sản xuất thành phẩm. Chúng tôi không phó mặc hoàn toàn cho các nhà cung cấp ở phía bên kia trái đất.

Chúng tôi chỉ làm việc với các công xưởng may mà chúng tôi đã qua tìm hiểu cặn kẽ và thấy hài lòng. Họ đều tuân thủ Tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) về Nguyên tắc và Quyền cơ bản trong lao động. Mục đích của tuyên bố này là để cam đoan rằng phát triển xã hội đi cùng với tiến bộ và phát triển kinh tế. Tuyên bố bao gồm quyền tự do chọn lựa việc làm, cấm phân biệt đối xử trong lao động, từ chối khai thác lao động trẻ em, quyền tự do liên kết và thỏa ước lao động tập thể và đảm bảo điều kiện làm việc an toàn và lành mạnh.